Regulations

§1. Postanowienia ogólne
  1. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu.
  2. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do zmian w sposobie funkcjonowania usług.
  3. W przypadku pojawienia się problemów z funkcjonowanie strony i/lub wykupionych usług, można kontaktować się z właścicielem sklepu poprzez e-mail: test@test.pl.
§2. Płatności
  1. Płatności SMS oraz transakcje internetowe obsługuje firma csseti, https://cssetti.pl
  2. W przypadku problemu z płatnością SMS lub płatnością internetową, reklamacje można zgłaszać na stronie firmy cssetti.pl/kontakt.
  3. Reklamacja serwisu SMS muszą zawierać numer telefonu oraz przybliżoną datę aktywacji usługi, natomiast reklamcje płatności internetowej muszą zawierać identyfikator ( kod wysłany na e-mail klienta ).
§3. Zasady użytkowania
  1. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w użytkowaniu sklepu przez klienta.
  2. W przypadku zostania zbanowanym na serwerze, klientowi nie przysługuje zwrot kosztów zakupu.